Tarieven

  • Verkennend gesprek 60 minuten: €50 
  • 60 minuten consult: €50
  • Telefonisch consult per 15 min. €10
  • Consult op verplaatsing (school, huisbezoek, ...): €50 + €0,30/km (vanaf 10 km)
  • Uitgebreid verslag op vraag: €50


Workshops:
De kosten voor workshops en cursussen worden vermeld in de folders van de desbetreffende workshop/cursus en op de website.

 

(Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. Btw niet van toepassing.)

Aangepaste tarieven vanaf 1/1/2018 (uitgezonderd lopende trajecten)