Het coachen van kinderen

  • Voor wie?

Door mijn ervaring binnen het buitengewoon onderwijs, de opvoeding van mijn eigen 3 kinderen en mijn bijkomende opleiding op vlak van ASS wil ik ook binnen deze passie kinderen binnen de kleuterleeftijd en lagere schoolleeftijd en ouders coachen. Elk kind is uniek en bijzonder en wil op een authentieke manier benaderd worden. 
Ouders hebben het in deze tijd niet altijd makkelijk.

Welke grenzen stel je, welke waarden en normen wil je doorgeven, wat doe je met een moeilijke kleuter, een opstandig lager schoolkind?
Hoe kan je aanvaarden dat je kind een beperking heeft, of met andere moeilijkheden door het leven gaat?
Soms helpt het wanneer een buitenstaander je ondersteunt bij je opvoedingsvragen.

Als ervaringsdeskundige kijk ik vanuit een neutrale en deskundige positie naar je situatie en proberen we samen een doel te bereiken.
Je kan op consultatie komen in mijn praktijk, of ik kom op huisbezoek zodat ik de situatie bij jou thuis nog beter kan inschatten.


Als kindercoach wil ik graag helpen bij;

   - socio-emotionele problemen;

   - jullie gaan scheiden en je kind heeft ondersteuning nodig;

   - ondersteuning bij rouwverwerking;

   - zelfeducatie bij ASS, meerbegaafdheid en hooggevoeligheid.

 

  • Wat kan je van mij verwachten?

Dat ik het kind en ook jullie als ouders professioneel en kortdurend begeleiding geef. We gaan uit van een situatie die voor het kind actueel is. Ik help het kind om de eigen kwaliteiten te ontdekken en in te zetten in het dagelijkse leven zodat er een positieve verandering plaatsvindt. Het is geen methode die toegepast wordt. Het is een kunst die vraagt om inzicht, bewustwording, kennis, ervaring, overzicht, intuïtie, vaardigheden en visie.

Ik kijk graag samen mee met het kind en jullie naar de situatie die op dat moment speelt. Ik praat vooral mét het kind en niet alleen over het kind! Binnen de begeleiding werk ik vooral oplossing- en toekomstgericht.

 

 

  • Tarieven:

Intake: verkennend gesprek, aftasten en bespreken van de problematiek, duiding geven aan wat we kunnen betekenen voor mekaar: € 45

 

Intake met opstart van een dossier: € 60

   - intakegesprek met ouders.

   - bij doorverwijzing gesprek met desbetreffende arts.

   - doornemen dossier of aanmaak van een dossier bij Benuniek.

 

Een individueel consult: € 45

   - een sessie duurt ongeveer 50 minuten met mondelinge feedback naar de ouders.

 

Uitgewerkt individueel handelingsplan: € 70

   - er wordt een uitgebreid handelingsplan opgesteld van uw kind nl. beeldvorming, geselecteerde doelen, evaluaties. Dit handelingsplan is een uitstekend instrument om multidisciplinair te werken met scholen, CLB, arts en ouders. 

 

Een vooropgesteld traject: € 440

   - intake

   - een individueel handelingsplan

   - 3 sessies

   - een tussentijdse evaluatie

   - 3 sessies

   - een eindevaluatie

 Inclusief gebruikte materialen op maat van de begeleiding: handboek, educatief materiaal zoals crea materiaal, werkboekje...