Sterke gedachten

De mens denkt – dagelijks zoveel duizenden gedachten. Meestal denkt een mens niets nieuws, maar doorloopt hij steeds weer dezelfde denkprocessen. En merkt daar zelf vaak niets van. Als dit denken en als gevolg daarvan het handelen van een mens constructief, opbouwend, liefdevol en waarderend zijn, dan is hij gelukkig, tevreden en zelfverzekerd. Vaak is het echter zo dat mensen zichzelf belasten met hun automatisch ontstane gedachten, door hun beoordelingen zichzelf zelfs afwijzen en door hun angsten “klein denken”.

Gedachten zijn dus krachten die energie kunnen geven en nemen. Gedachten werken ook direct in op de gevoelens.
Mentale training biedt een succesvolle weg om destructieve gedachten door constructieve te vervangen. Daarbij wordt de geest uitgerust met nuttige gedachten en wordt de psychische gesteldheid versterkt. Mentale training bestaat uit verschillende elementen, onder andere het voorstellingsvermogen, optimistisch denken, ontspanningsoefeningen en werken met bevestigingen.

Bij Benuniek richt ik de mentale training op kinderen. Hoe vroeger kinderen en jongeren hun mentale krachten leren kennen en manieren aanleren waarmee zij hun welbevinden en zelfbewustzijn kunnen versterken, hoe meer zij daarvan profiteren. Mentale training omvat onder andere ademhalingstechnieken, ontspanningsoefeningen en bevestigingen.

Kinderen kunnen zichzelf al jong met hun gedachten onder druk zetten, ontmoedigen en daardoor bij zichzelf spanningen opwekken, in plaats van zich mentaal te versterken en te ondersteunen. Spanning wordt door de gedachten en de psychische grondhouding verminderd dan wel bevorderd. Het gaat er in de kern om hoe een kind, afhankelijk van zijn persoonlijkheid, de eigen situatie waardeert, met problemen en ergernissen kan omgaan en of het zichzelf onder druk zet.

Benuniek wil kinderen ondersteunen bij de ontwikkeling van een gezonde levensinstelling. Dan laten ze zich als volwassene ook niet van hun stuk brengen, zoeken naar constructieve oplossingen en maken het beste van elke situatie. Uit ervaring heb ik ondervonden dat hoe vroeger kinderen met bevestigingen kennis maken en ze leren te gebruiken, hoe meer hun zelfbewustzijn daarvan profiteert. Een constructieve gedachte werkt positief op hun ontwikkeling, hun zelfbeeld, hun schoolprestaties, hun psychisch evenwicht en hun persoonlijke houding. Bevestigingen leren kennen en misschien ook in het zelfbeeld integreren, legt een sterk fundament voor de ontwikkeling van vertrouwen en gevoel van eigenwaarde.