Hooggevoeligheid

Het hooggevoelig kind heeft vele kwaliteiten. Het wordt geboren met een extra gave aan gevoeligheid, het kan extra goed voelen, zoals een ander kind vb extra goed kan rekenen. Als het hoog sensitief kind begeleid wordt door ouders en opvoeders die deze kwaliteit stimuleren en in goede banen leiden, dan groeit dit hoog gevoelig kind op tot een gelukkig en gevoelig volwassen persoon.

Meestal verloopt het minder harmonisch en het hooggevoelig kind wordt geconfronteerd met onbegrip, overprikkeling, moeite met grenzen op vele gebieden, … Het hoog sensitief kind probeert te overleven in deze thuis- of opvoedsituatie door een bepaalde manier te kiezen van omgaan met de veelheid aan prikkels. Sommigen kiezen om zich af te sluiten. In ver doorgedreven vorm tonen deze kinderen veel gelijkenissen met licht autistisch gedrag. Anderen verliezen zich in alle prikkels om zich heen en worden beïnvloed door iedereen en alles om zich heen. Ze vertonen vaak druk gedrag dat doet denken aan ADHD. Nog andere hooggevoelige kinderen trekken zich terug in een eigen gecreëerde droomwereld en vertonen afwezig of ADD gedrag.

Welke kenmerken merken we vaak op bij hooggevoelige kinderen?

 • snel schrikken.
 • last hebben van kleren die kriebelen, naden in sokken of kledingmerkjes tegen de huid.
 • niet houden van verrassingen of veranderingen.
 • meer leren van een vriendelijke terechtwijzing dan van strenge straf.
 • lijken gedachten te kunnen lezen.
 • moeilijke woorden gebruiken voor hun leeftijd.
 • elk vreemd geurtje ruiken.
 • een scherpzinnig gevoel voor humor hebben.
 • zeer intuïtief lijken.
 • moeilijk in slaap te krijgen na een opwindende dag.
 • moeite hebben met grote veranderingen.
 • willen zich verkleden als de kleren nat of zanderig zijn geworden.
 • veel vragen stellen.
 • perfectionistisch zijn.
 • oog hebben voor het verdriet van anderen.
 • van rustige spelletjes houden.
 • diepzinnige, beschouwende vragen stellen.
 • zeer gevoelig zijn voor pijn.
 • slecht kunnen tegen een luidruchtige omgeving.
 • oog hebben voor detail (iets dat van plaats is veranderd, een verandering in iemands uiterlijk).
 • eerst kijken of het veilig is alvorens ergens in te klimmen -het best presteren wanneer er geen vreemden bij zijn.
 • de dingen intensief beleven.

 

Begeleiding van het hoog sensitieve kind

Het hooggevoelig kind dient op de juiste manier benaderd te worden. Er dient een evenwicht gezocht te worden tussen beschermen en leren omgaan met. Het kind dient beschermd te worden tegen teveel prikkels, want het kind kan zelf niet stoppen. De volwassene dient het kind hier de juiste grenzen te geven. Het is echter ook belangrijk dat het hoog sensitieve kind leert omgaan met de veelheid van prikkels die er momenteel is in onze maatschappij, zodat het midden in de maatschappij kan leven met zijn gave van gevoeligheid en niet aan de rand van de maatschappij blijft staan. Dus de volwassene dient het kind ook uit te dagen zodat het op een rustige manier kan leren omgaan met de veelheid aan prikkels.

 • omgaan met prikkels en rust.
 • problemen met nachtrust.
 • hun plek thuis en op school.
 • pesten, ruzie maken.
 • omgaan met intense gevoelens van het kind.
 • belang van grenzen stellen op een voor het kind veilige manier.
 • leermoeilijkheden en hoogbegaafdheid.
 • sociaal contact.
 • belang van eten op tijd.
 • chaos en structuur.
 • ADHD en andere stoornissen.
 • de eerste signalen leren zien.
 • bioritme.
 • openen en afsluiten.
 • hoe kan je die kinderen beschermen.
 • bewust van spanningen.

 

HOOGGEVOELIGHEID

Als ik als kind had mogen kiezen
Dan was ik iemand anders geweest
Zo eentje met meer gedempte sprieten
Of een minder drukke geest

Dan hoorde, voelde of zag ik
Ongeveer zoals de ‘gewone’, gemiddelde mens
Schijnbaar genietend van het leven
Fantaserend over een nooit vervulde wens

Maar eens nu ik volwassen ben
Zeg ik met een openheid: neen, ik heb het mis
Heel die gevoeligheid heeft me juist telkens geleerd
Te verwoorden wat zo moeilijk zichtbaar is

Daarom ben ik dankbaar en liefdevol
Voor de KRACHT die ik nu diep vanbinnen ken
Ik maak er geen geheim meer van
Dat ik best wel heel gevoelig ben … door Hilde Schuurmans